Equirencontre/Trek 2013

24 februari 2013 door kris_vh

3-daagse bijeenkomst van wandelruiters, paardeboxen Van Hoegaerden is sponsor van dit evenement.

Trek-2013

Flanders Horse Expo 2014

24 februari 2013 door kris_vh

Vlaanderens grootste beurs voor ruiter, menner, fokker en paardenliefhebber

Flanders Horse Expo